Yönetmelikler

Elektrik Piyasasında lisanssız elektrik üretimi konusunda mevcut olan genel ve bölgesel teşvikler aşağıda verilmiştir. Üstelik söz konusu lisanssız elektrik üretimi ile ilgili yönetmelikler güncel olarak eklenmeye devam etmektedir.

Genel Ve Bölgesel Teşvikler

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 12.09.2023

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği - 21.05.2021 

 Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri – 29.12.2022

 Elektrik Tesisi Proje Yönetmeliği – 30.12 2014

 Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik – 2.10.2013

 Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik – 21.07.2011

PDF Lisanssız Elektrik Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları 10 Mart 2012

 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği – 16.12.2009

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği – 19.11.2022

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği – 19.06.2020

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği – 30.12.2012

 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği – 08.04.2022

 Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği – 24.04.2021

 Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin – 08.02.2011

 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği – 28.02.2023

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar – 11.06.2009

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar – Kayıp Katsayıları Hesaplama Metadolojisi

PDF Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik – 04.04.2006

PDF Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmeliği – 12.11.2008

PDF Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik – 28.01.2003

PDF Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik – 28.11.2012

PDF Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik – 12.11.2008

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik – 07.01.2007

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Ekleri

PDF Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği – 13.05.2010

PDF Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği- 19.11.2022

PDF Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği- 08.09.2022

PDF Aydınlatma Yönetmeliği – 10.07.2009