Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisinin dünyadaki ve ülkemizdeki elektrik üretimindeki payı hızla artmaktadır. Son 10 yılda, dünyada güneş elektrik enerjisi kapasite artışı yaklaşık %1000 olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, elektrik üretiminde verimli ve çevre dostu kaynakların yaygınlaştırılması ve toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılması Türkiye’nin temel enerji politikası çizgileri haline gelmiştir. MARS ENERJİ olarak, hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yer almak isteyen yatırımcılara ve elektrik ihtiyacını güneş enerjisi sistemleri ile karşılamak isteyen kişi ve kuruluşlara anahtar teslim projeler sunuyoruz. Müşterilerimizin için projelerin tüm yönetimini ve sorumluluğunu rxcanada24 alarak, daha açık ve kolay bir görüş alanı yaratıyoruz.

 

›  Arazi geliştirme

Yatırımcı için mevcut arsaya veya çatı yüzeyine en uygun fonksiyonun belirlenmesi ve ideal konseptin oturtulması

 

›  Fizibilitenin yapılması

Projenin tüm teknik ve finansal analizlerinin yapıldığı Öz Fizibilite Raporunun hazırlanması

 

›  Resmi izin ve onayların alınması

Resmi kurum ve kuruluşlar ile izin ve onay sürecinin yürütülmesi

 

›  Yerel Elektrik Dağıtım Şirketine başvuru yapılması

Proje yapılmasının planlandığı bölgedeki yerel elektrik dağıtım şirketi ile başvuru sürecinin yürütülmesi

 

›  TEDAŞ Proje Onayının alınması

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Onay ve izin süreçlerine başlanması; istenen standartlara uygun teknik projelerin hazırlanması

 

›  İnşaata başlayacak duruma getirilmesi 

Sahanın inşaat ve montaj aşaması için uygun şartlara getirilmesi

 

›  EPC, Anahtar teslimi kurulum

Ürün tedariki, lojistik & depolama hizmeti, inşaat ve tüm kurulum aşamalarının tamamlanması ve tamamen test edilerek kullanıma hazır olarak yatırımcıya sunulması

 

›  Kurulum Sonrası işletme ve Bakım

Yatırımcının isteği doğrultusunda, kurulacak enerji üretim tesisinin tüm işletme ve bakım sorumluluğunun alınması

 

›  Monitoring – İzleme   

İşletme periyodunda şebeke kalitesinin ölçülmesi, olası hata ve aksaklıkların raporlanması ve çözüm takibi hizmetlerinin verilmesi