S.S.S.

Rüzgar ve güneş enerjisi konusunda üretici adaylarının çok sık olarak sorduğu sorulara cevap bulabileceğiniz S.S.S sayfamız hizmetinizde.

Rüzgar enerjisinden elektrik nasıl üretilir?  Yıllık radyasyon verileri vb. konularda cevaplar bulabilirsiniz.

Radyasyon; enerjinin dalgalar veya parçacıklar halinde yayımı olarak tanımlanmaktadır. Güneş radyasyonunun 3 farklı çeşidi vardır. Bunlardan ilki direkt radyasyondur, adından da anlaşılacağı gibi atmosferi aşıp direkt yeryüzüne yayılan ışınımlardır. Bir diğer türü olan difüz radyasyon ise; gökyüzünden geçerken bulut ve hava parçacığı gibi moleküllere çarpıp yayılarak yeryüzüne ulaşan ışınımlar olarak tanımlanır. Son olarak atmosferden geçemeyen ve uzaya geri yansıtılan ışınımlara ise yansıyan radyasyon denir. Yıllık radyasyon değeri ise direkt radyasyon ile difüz radyasyonun toplamının kwh değeri olarak düşünülebilir. Bu enerji güneş panelleri içerisindeki yarı iletken yapılar ile belli bir yüzde kayıpla elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Dolayısıyla yıllık üretilen enerji miktarını etkileyen iki önemli parametre yıllık radyasyon değeri ve panel verimidir. Bu sebeple güneş tarlalarının konumlandırılmasında ve boyutlandırılmasında yıllık radyasyon değeri büyük önem taşımaktadır.
Ciddi bir elektrik tüketiminiz yoksa veya sadece yatırım amaçlı olarak rüzgar türbini kurmanız mümkün. Her ne kadar 21.07.2011 tarihli lisansız elektrik üretim Yönetmeliğinde amaçlanan tüketiminizi kendiniz üretmeniz olsa da bu mümkün. Bir ampul kadar enerji harcayıp, fazlasını şebekeye satabilirsiniz. Rüzgar Türbininin ürettiği elektriği şebekeye satarken › Yerli üretim türbinler için (50 ve 100 Kw) kwh için 0.11 $/KWh, › İthal türbinler için ise 0.73 $/KWh üzerinden hesaplanır. Fakat, söz konusu yönetmeliğin , Tüketim birleştirme maddesi uyarınca, birden fazla tüketici bir araya gelerek, tüektimlerini, birleştirebilirler.Bu da size üretmiş olduğunu elektriği anlaşma yoluyla satma hakkı oluşturur. Pek çok abonenin vergiler dahil kwh maliyetinin 25 mertebesinde olduğunu düşünürseniz, siz de üretilen elektriği 20 kuruşlar mertebesinden, tanıdıklarınıza satma şansı yakalayabilirisiniz. Bu da Rüzgar Türbinin yerli, ithal ödemelerinin üzerinde bir gelir sağlama imkanı verir. Türbinin yerli/ithal farkı kalmaz. Zaten ülkemizde henüz 500 KW rüzgar Türbini üretilmemiştir. Yani 500 KW’lık bir Rüzgar Türbini alırsanız 7 m/sn ortalama rüzgarda Yıllık yaklaşık olarak 1.500.000 kW/h üretim yapılır. Buna göre elde edilecek tahmini gelir ise ; › Mahsuplaşma yapılmadan direkt şebekleye verilirse 1.500.000 x 0.073 $ = 109.500 + KDV = 129.210 $ x 1.75(kur) = 226.117 TL gelir elde edilir. › Mahsuplaşma yapılırsa , abonenin kwh gerçek maliyeti üzerinden hesaplanır. Örnek, olarak faturada 0.21 TL vergiler dahil maliyeti, 0.28 TL olan müşteri için gelir ise 1.500.000 x 0.28 = 420.000 TL olur. Bu da yaklaşık 4 yılda yatırımın geri dönüşü anlamına gelir Dolayısıyla, mahsuplaşma yapmadan sadece direkt şebekeye vererek, yatırımın geri dönüş süresi 2 kat uzayacaktır Bu da mantıklı değildir. Kendinizin hiçbir elektrik tüketiminiz olmasa bile 21.07.2011 tarihli yönetmelik size, bir veya birden fazla tanıdığınızı da bu mahsuplaşma katarak yapabilme imkanı veriyor.
Rüzgar türbinleri gelişen teknoloji nedeni ile işletme ve bakım maliyetleri oldukça düşüktür. Yıllık servis ve işletme maliyetleri ilk yatırım maliyetlerinin ortalama %1’ne denk gelmektedir.
  • Bu ürünler 20-25 yıl boyunca en zorlu doğa koşullarında çalışacağı varsayılarak dizayn edilmektedirler. Bu nedenle servis ihtiyaçları yok denecek kadar azdır.
  • Ürün yelpazemizde yerli üretim Rüzgar Türbinlerinde kullanılan direc drive tekniği mekanik parçaların aşınması min olan bir dizayna sahiptir. Bu nedenle çok uzun yıllar boyunca servis ihtiyacı olmadan çalışabilmektedir.
  • Mars Enerji olarak sizlere önerdiğimiz tüm ürünlerimizde GSM modüller vasıtası ile Rüzgar Türbinlerini internet üzerinden teknik açıdan sürekli olarak izleyebilmekteyiz. Müşterimizde o andaki rüzgar değeri nedir ve üretilen elektriği kwh olarak anlık izleyebilmektedir.
  • Rüzgar Türbinlerinin sektörel arıza ortlaması % 0,0003 mertebesindedir.
Rüzgar Türbinlerinin ürettiği elektrik, bulunan yerin rüzgar hızına ve de esme zaman aralığına bağlıdır. Aynı Rüzgar Türbini 5 m/sn, 6 m/sn ve 7 m/sn rüzgarlarda farklı elektrik üretimi yaparlar. Bu nedenle türbinlerin bulunduğu koordinatın rüzgar değeri önemlidir. Şirketimiz, bulunduğunuz yerin rüzgar değerinin hesaplamasında, Ulusal Rüzgar Haritaları,REPA kullanarak yerin tahmini rüzgar değerini hesaplamaktadır. Buna göre tahmini ROI- Yatırım Geri Dönüş Analizi yapmaktadır. Bu sadece fikir vermesi açısından gereklidir. Yatırım kararı ve kredi için ise, bu rüzgar değeri ve esme zaman aralığına bağlı olarak yıllık üretimin ÇOK DAHA NET hesaplaması ise Rüzgar Enerjisi Ön Fizibilite Raporu ile yapılmaktadır. İşbirliği içerisinde olduğumuz Üniversite ve Enstitü tarafından, Nasa ve çevredeki meteroloji istasyonlarının dataları alınarak, yerinde yapılan gözlem ile rüzgar türbinin kurulacağı koordinat bazında, hesaplanan, rüzgar hızı, bu hıza göre rüzgar türbinin yılda ne kadar elektrik üreteceği ve yaıtırımın geri dönüş hesabı bir profesör ve bir yrd doç.dr tarafından yapılmaktadır. Üniversitenin resmi raporu olduğu için kredi çalışmalarında da finans kuruluşlarına büyük kolaylık sağlamaktadır. Mars olarak isteyen her müşterimiz için Rüzgar Enerjisi Ön Fizibilite Raporu hazırlatmaktayız. Raporun ödemesi müşterimiz tarafından bize yapıldıktan 4-6 hafta sonra rapor hazırlanmaktadır. Türbin siparişi verilmesi halinde de rapor ücreti müşterimize GERİ İADE edilmektedir.
Rüzgar türbinlerindeki gürültü iki farklı nedenle ortaya çıkmaktadır. Bunların ilki vites kutusu, fan, dişli gibi sistem kaynaklı mekanik gürültü, ikincisi ise rüzgar-kanat etkileşmini nedeniyle oluşan aerodinamik gürültüdür. Günümüzde, mekanik kaynaklı gürültü büyük ölçüde önlenmiştir. Bu nedenle şu anda üzerinde ağırlıkla geliştirilme çalışmaları yapılan kısım aerodinamik gürültüdür. Aerodinamik gürültü, motor kanatlarındaki ‘şıst ‘ sesi, esas olarak, kanatların en ucu ve gerisinden yükselir. Dönme hızı ne kadar yüksekse o kadar gürültülü olan aerodinamik gürültü, motor kanatlarının daha iyi dizaynına bağlı olarak son on yılda büyük ölçüde azaltılmıştır. Özellikle direc drive tekniği ile üretilen rüzgar türbinlerinde vites kutusu olmadığı için, toplam üretilen ses 65 db’e kadar düşmüştür. Bu ses de normal ortam gürültüsü kadardır. Bundan 10-15 yıl önce üretilen Rüzgar Türbinlere oranla son yıllarda üretilen yeni teknolojiye sahip rüzgar türbinleri oldukça sessizdir.
Rüzgar türbinlerinin ortalama çalışma süreleri 20-25 yıldır .Bunun yanı sıra türbinler ömürlerini tamamladıktan sonra önemli mekanik parçalarında yenileme yapılarak türbinin kullanımına devam edilebileceği gibi gelişen teknolojik yenilikler dikkate alınarak bir üst model ile de değiştirilmesi de mümkündür.
Rüzgar türbinlerinin 24 ay süre ile her türlü işçilik ve imalat hatalarına karşı garanti altındadır. Bu sürenin sonunda da isterseniz Sigorta yaptırabilirsiniz. Rüzgar Türbinleri pek çok sigorta şirketi tarafından her türlü hasara karşı sigortalanmaktadır.
3 Aralık 2010 ve de son olarak 21 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile 500 kW’ın ve altındaki rüzgar türbini kurulumlarında EPDK’dan lisans alma gerekliliği kaldırılmıştır. Yönetmelik tüzel kişiliklerin kendi elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik olmakla birlikte ihtiyaç fazlası enerjinin tamamın şebekeye verilerek dağıtım şirketi tarafından EN AZ 10 yıl boyunca satın alınmasını GARANTİ etmektedir. Fazla Elektriğin Satış Fiyatı ve Ödemesi Yönetmelikte ihtiyaç fazlası elektriğin dağıtım şirketine satılmasında uygulanacak fiyat ile ilgili iki farklı fiyat vardır. Buna göre ürün yelpazemizde bulunan 50 ve 100 KW yerli Üretim Rüzgar Türbinlerimizden üretilen elektrik satılırken, 11 $/cent birim fiyatı baz alınacaktır. Yani yaklaşık olarak 0.19 TL/kwh+KDV üzerinden satabilecektir. 250 ve 500 KW müşterimiz ise üretim fazlası elektriğin tamamını YEK kanununda belirtilen 7,3 $/cent /kwh yani yaklaşık 0,14 TL +KDV den satabileceklerdir. Bununla birlikte 21 Temmuz 2011 yönetmeliğinin verdiği izin ile birden fazla kişi mahsuplaşmaya dahil olabir yan,üretilen elektrik başkasına da ikili anlaşma üzerinden satılabilir. Bu fiyatında alıcının tarifesine bağlı olarak en az 0.20 TL mertebesinden olabilir. Her ay yapılacak mahsuplaşma sonrası kesilecek fatura ile ödemeler dağıtım şirketi tarafından aylık olarak yapılacaktır. Rüzgar türbininde ürettiğiniz elektrik dağıtım şirketi sınırları içinde kalmakla birlikte aynı tüzel kişiye bağlı birden fazla ve farklı yerlerdeki tüketim tesislerinde tüketilebilir. ihtiyaç fazlası elektriğin bir diğer satış yöntemi ise tüketim birleştirmedir. 21 Temmuz 2011 tarihli yönetmelik, birden fazla tüketicinin bir araya gelerek, tüketimlerini birleştirebilir ve beraberce mahsuplaşabilir. Bu da fazla elektriği bir tanıdıığınıza satma imkanı verir. Türbin ister yerli ister ithal olsun, fazla elektriği istediğiniz fiyattan tanıdıklarınıza satabilirsiniz.
Rüzgar türbinin projesi hazırlanırken türbinin bir yıl içinde üreteceği elektrik miktarı çeşitli yöntemler ve yazılımlar aracılığıyla hesaplanır ve işletmeniz için en ideal rüzgar türbini seçilir. Eğer yıllık elektrik tüketiminiz , rüzgar türbinin yıllık üreteceği elektrik üretiminden fazla ise elektrik faturalarınızda tasarrufa gitmiş olursunuz ve fatura tutarları düşmekle birlikte, sadece fazla tükettiğiniz elektrik kadar fatura ödemeye devam edersiniz. Mahsuplaşma aylık olarak hesaplanacaktır. Her ay sonunca üretim ve tüketim miktarlarınız karşılaştırılır. Rüzgar türbininden elde ettiğiniz olduğunuz elektrik, tüketiminizden fazla ise ay sonunda dağıtım şirketi hesabınıza ödeme yapacaktır. Elektrik tüketimi, üretimden fazla olduğu durumlarda elektrik faturası ödemeye devam edersiniz. Bazı örnekler ile kısaca özetlersek ; 1. Abone. Aylık tüketim 80.000 kwh. Alınan RES 500 KW. Tahmini durum şöyle olabilir ; › Tüketim 80.000 kwh › Üretim 110.000 kwh › Bu durumda fazla üretim olam 110.000 – 80.000=30.000 kwh için bir sonraki ay dağıtım şirketi tarafından aboneye ödeme yapılır 2. Abone. Aylık tüketim 80.000 kwh. Alınan RES 250.000 kwh. Tahmini durum şöyle olabilir ; › Tüketim 80.000 kwh › Üretim 60.000 kwh › Bu durumda abone şebekeden 20.000 kwh elektrik alır ve sadece 20.000 kwh’in faturasını öder.
İşletmenizin yıllık toplam elektrik tutarını elektrik faturalarınızdan okuyabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz; 1. Günlük Ortalama Tüketim (kWh) tutarını fatura kesim tarihleri arasındaki gün sayısıyla çarpmak. 2. Elektrik faturanızda yer alan gündüz, puant ve gece zaman dilimleri için hesaplanan üç Tüketim (kWh) tutarının toplanması ile bulunabilmektedir. 3. Önerimiz 12 aylık faturaların toplamını almaktır. Böylelikle aylık tüketim farklarını da dikkate almış ve daha doğru hesaplama yapılmış olur. Mars Enerji olarak bize elektrik faturanızı E-Posta veya Faks ile gönderdiğinizde sizin için bu hesaplamayı yaparak tarafınıza bildirebiliriz.
Bu sorunun yanıtı yapılacak ön fizibilite çalışmasından sonra belirlenmektedir. Faturanızda bulunan aylık KWh tüketim miktarlarına göre, yıllık toplam kwh tüketiminiz bulunup, bu değere göre türbin seçimi yapılmalıdır. Ürün yelpazemizdeki ürünlerden hangisi size uygun diye çok kısaca özetlemek gerekirse; Eğer Yıllık Tüketiminiz; 100.000 – 150.000 kWh ise 50 kW 200.000 – 300.000 kWh ise 100 kW 500.000 – 700.000 kWh ise 250 kW 1.100.000 – 1.700.000 kWh ise 500 kW olarak düşünebilirsiniz. 2.000.000 + ise 500 KW Rüzgar Türbini almanız gerekmektedir. İşletmedeki Trafo Kapasitesi Bazı müşteriler, benim işletmemde 500 kW trafom var, 500 kW Rüzgar Türbini mi almalıyım diye soruyor. İşletmenizdeki trafo veya güç toplamınız türbin seçiminde yeterli değildir. Bakılması gereken sizin kwh olarak yıllık tüketiminizdir. 500 kW trafosu olan müşterimizin tüketimi 225.000 kwh/yıl ise 100 KW ‘lık bir rüzgar türbini kendisi için yeterlidir.
Rüzgar türbini kurulumlarında, yatırım geri dönüş süresini etkileyen en önemli faktör türbin kurulumunun yapılacağı noktadaki rüzgar hızı ve rüzgar esme zaman aralığıdır. Bunun sebebi rüzgarın sahip olduğu enerjinin hesabında rüzgar hızının kübünün etkili olmasıdır. Bir diğer etken ise müşterinin kullanmakta olduğu tarifeye bağlı olarak kwh olarak elektrik tüketim maliyetidir. Yatırım geri dönüş süresi rüzgar hızıyla doğrudan alakalı olmakla birlikte genelde geri dönüş süresi 4-5 yıl arasında değişmekedir. Yatırım geri dönüş hesabı yapılırken dikkate alınması gereken en önemli noktalar; › Kwh gerçek maliyeti. Sonuç olarak ödediğiniz faturanın TL toplamının tüketim miktrarına bölünmesi ile oluşur. › Elektrik ücretlerine her yıl yapılan zam. (Son 4 yılda %88.8. Kaynak EMO) › Amortismandan elde edilecek vergi avantajı (Yaklaşık %20) › Finansman maliyeti. Bunun hesaplanmasını her müşterimizi için ücretsiz olarak yapmaktayız. Bize elektrik fatura örneklerinizi ve bulunduğunuz noktanın koordinat bilgilerini göndermeniz halinde, mühendislerimiz sizin için bu çalışmayı yaparak göndereceklerdir.
Rüzgar türbinin siparişini aldıktan sonra 4-6 ay içinde çalışır bir şekilde teslim edebilmekteyiz. Teslim süresi, sipariş zamanındaki, fabrikanın vereceği teslim süresi ile netleşir. Kısaca anahtar teslimi bir rüzgar trübini projesi adımları örnek olması için; Yatırım Geri Dönüş Analizi 2 gün Ön Fizibilite Raporu 4-6 hafta Kredi Çalışması 2-4 hafta Sipariş ve ödeme 1 hafta Üretim Süresi 4 Ay Gemi ile taşıma 1 Ay (250kW ve 500kW) Kurulum 1 Ay
Rüzgar türbini kurarak elektrik ihtiyacınızı karşılamak için, işletmenizin olduğu alanda iyi rüzgar hızı olmasına gerek yok! Elektrik dağıtım şirketinin sınırlarında olmak şartıyla dağıtım bölgesi içinde rüzgar hızı iyi olan bir noktaya türbin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Rüzgar türbininden üretilen doğrudan elektrik şebekeye verilir. Dağıtım bölgesi içersinde dağıtım kayıp oranları düşürüldükten sonra kalan net elektrik üretimini işletmenizde tüketebilirsiniz.
Aşağıda görmekte olduğunuz harita Türkiye genelinde 50 metre yükseklikteki ortalama kapasite faktörü dağılımı haritasıdır. Bu haritaya göre rüzgar türbini kurulumu yapmak için ideal olan yerler haritada kırmızı, turuncu ve sarı renklerle gösterilen yerlerdir. Bu yerler arasında Trakya bölgesi, İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Hatay çevresi en ideal koşullara sahip olan alanlardır.
Rüzgar nedir? Rüzgar enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Güneş ışınları olduğu sürece rüzgar olacaktır. Rüzgar güneş enerjisinin bir dolaylı ürünüdür. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2 kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. Dünya yüzeyi düzensiz bir şekilde ısınır ve soğur, bunun sonucu atmosferik basınç alanları oluşur, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hava akışı yapar. Bir tropikal ada üzerindeki rüzgarlar (ticaret rüzgar) gündüz ve gece boyunca hemen hemen sabit bir rüzgar akışı sağlayarak oldukça bağımlıdır. Ne yazık ki, dünyanın her bölgesinde ticaret rüzgarları yoktur ve hava sistemleri her bir kaç gün süresinde hareket eder. Rüzgar hızında, durgun bir havadan bir fırtınaya kadar çok farklı değişimler vardır. Elektrik enerjisi kullanımı zamana bağlı olduğu için rüzgardaki günlük ve mevsimsel değişimler önemli bir göstergedir. Coğrafya ve Rüzgar Eğer tüm arazi düz ve pürüzsüz olsa idi, bir yerden diğerine rüzgar değişimi çok küçük olurdu. Tepelerin, vadilerin, akarsu vadilerinin, göllerin katılması ile bir karmaşık ve değişken rüzgar rejimi oluşur. Küçük ölçeklerde ağaçlar ve binalar da bu karmaşıklığa ilave edilir. Tepeler, platolar ve uçurumlar bir rüzgar türbini için yüksek rüzgar hızı bulunabilecek yerlerdir. Daha alçak ve kapalı olan vadilerde rüzgar hızı düşük olur. Bununla beraber, tüm vadilerde rüzgar hızının düşük olması zorunlu değildir. Rüzgar akışına paralel olduklarında vadiler kanal gibi davranabilir ve rüzgar kaynağını artırabilir. Vadideki bir daralma dar bir alanda havayı hunileyerek rüzgar akışını daha da kuvvetlendirebilir. Bu genellikle rüzgara bakan dar dağ geçitlerinde olur. Yakınındaki tepe üstleri rüzgarlı olsa bile vadiler genellikle geceleri sakindir. Soğuk ve ağır hava tepelerden aşağıya doğru akar ve vadilerde toplanır. Bunun üzerindeki bir seviyede soğuk havanın sonuç katmanı genel rüzgar akışından atılarak alçak arazilerde sakin durum oluşur. Bunun sonucu olarak, bir tepeye kurulan bir rüzgar türbini, daha alçak seviyeli bir yere kurulan rüzgar türbini çalışmazken, tüm gece boyunca güç üretebilir. Bu durum daha çok etrafına göre en az birkaç yüz feet yüksekliği olan yüksek arazilerde olur. Yüksek arazi özellikleri rüzgar akışını hızlandırabilir. Yaklaşan bir hava kütlesi zirveyi aşarken genellikle ince bir tabaka içine sıkıştırılır, bunun sonucu hızı artar. Bir sırt üzerinde, rüzgar sırt hattına dik estiği zaman en büyük hız oluşur. Izole tepeler ve dağlar rüzgarları sırtlara göre daha az hızlandırırlar, çünkü daha fazla hava yanlara akışa meyleder. Yüksek rüzgar türbülansı olmasından dolayı yüksek arazilerin downward tarafından sakınılmalıdır. Büyük su kütlelerine yakın kara alanları iki nedenden dolayı iyi rüzgarlı alanlar olabilir. İlk olarak, bir su yüzeyi bir kara yüzeyine göre çok daha düzgündür, bu nedenle su üzerinde akan hava daha az sürtünmeye tabidir. Hakim rüzgar yönünün sahile doğru olduğu sahil şeridi en iyi rüzgar alanıdır. İkinci, güneşli ir yaz gününde olduğu gibi, bölgesel rüzgar hafif olduğu zaman, deniz veya göl meltemi olarak bilinen yerel rüzgarlar oluşur, çünkü kara ve denizısınmaları farklı oranlardadır. Karalar suya göre çok daha çabuk ısındığı için, kara üzerindeki ısınan ve yükselen havanın yerine su üzerindeki soğuk hava gelir. Bu şekilde denizden karaya 8 ile 12 mph veya üzeri hızında meltem oluşur. Geceleri kara çok daha çabuk soğuduğu için meltem durur veya ters yönde eser. Yüzey Pürüzlülüğü Üzerinde estiği yüzey rüzgarın hızını etkiler. Ağaçlar ve binalar ile kaplı pürüzlü yüzeyler göl veya açık tarlalar gibi düzgün yüzeylere göre daha fazla sürtünme ve türbülans oluşturacaktır. Sürtünme ne kadar büyükse yere yakın rüzgar hızı o oranda düşüktür. Rüzgar Kullanım Alanları 1. Elektrik üretme 2. Su depolama 3. Taşımacılık 4. Su pompalama 5. Tahılların öğütülmesi 6. Soğutma Enerji üretiminde rüzgar kaynağının üstünlükleri: › Temiz › Bedava › İklim değişikliği sorununa çözüm › Hava kirliliği sorununu azaltır › Enerji güvenliği sağlar › Enerji arzını çeşitlendirir › Yakıt ithalini önler › Yakıt maliyetleri yok › Kırsalda elektrik ağını geliştirir › İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar › Fosil yakıtların fiyat değişkenliğinden kaynaklanan karmaşıklığı önler › Modülerdir ve çabuk kurulur › İthalat bağımlılığı yok › Yakıt fiyatı riski yok › Karbon emisyonu yok › Kaynak tükenmesi yok – küresel rüzgar kaynağı küresel enerji talebinden daha büyük › Arazi dostu – rüzgar santrali içinde veya etrafında tarım/sanayi faaliyetleri yapılabilir › Uygulama esnekliği – büyük ölçekli ticari santraller veya ev tipi uygulamalar mümkün › Ulusal yarar – Geleneksel yakıtların aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt fiyatı risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer ülkelere bağımlılığı ortadan kaldıran yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynaktır. Rüzgar Potansiyeli Dünyada rüzgar gücünde liderlik yapabilir piyasalar: Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Filipinler, Polonya, Türkiye, İngiltere ve ABD. Bu piyasalar başlangıç safhasında ve fakat gelişme aşamasındadır ve ana rüzgar büyümesi buralarda gerçekleşebilir. TEKNİK OLARAK KULLANILABİLİR TOPLAM HAZIR KÜRESEL RÜZGAR KAYNAĞI TAHMİN EDİLEN TOPLAM DÜNYA ELEKTRİK TALEBİNİN İKİ MİSLİNDEN DAHA BÜYÜKTÜR. Dünya rüzgar kaynağı 53 TWh/yıl olarak hesaplanmakta, 2020 yılında dünya elektrik talebi artışının 25,579 TWh/yıl olacağı öngörülmektedir. 2020 yılına kadar dünya elektrik tüketiminin %12 miktarını rüzgar enerjisinden karşılama senaryosuna göre yatırımlar, maliyetler ve istihdam: 2020 yılında 1,245 GW dünya rüzgar gücü hedefine ulaşmak için gereken yatırım miktarı 692 milyardır. Bu süre içinde üretim maliyetlerinin 3.79 €-cents/kWh’dan 2.45 €-cents/kWh’a düşmesi beklenmektedir. Yine bu süre içinde dünya çapında rüzgar endüstrisinde imalat, kurulum ve diğer iş kollarında 2.3 milyon iş imkanı sağlanacaktır. Rüzgar enerjisi enerji geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Halen dünyada en hızlı büyüyen enerji sektörlerinden biridir. Gelişmiş ülkeler seragazı gaz emisyonlarından korunmak için dünyada rüzgar gücü geliştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek zorundadır. Rüzgar gücü küresel çapta kullanıma hazır ve gerekli olan güç teknolojilerinin en etkililerinden biridir ve diğer geleneksel güç santrallerinden çok daha çabuk kurulabilmektedir. Rüzgar türbinlerinde küresel piyasa 2020 yılına kadar şimdiki 8 milyer € dan 80 milyar € yıllık iş hacmine çıkacaktır. Zamanımızın küresel enerji politikaları sadece iklim değişikliği ile değil, aynı zamanda enerji taleb artışları ve enerji sağlamada güvenlik konuları ile de önemlidir. Bu üç konuda rüzgar enerjisi bir liderlik adayıdır. Bir rüzgar türbininden üretilen elektrik enerjisinin en verimli şekilde kullanılması için enerji tüketimi rüzgar mevcudiyetine göre uyarlanmalıdır (ulusal şebekeye çok az bir besleme yapıldığı varsayılarak). Hava tahminleri yüksek ve düşük rüzgar periyotlarının planlanmasında kullanılabilirler. İklim Değişikliği ABD’de yapılan bir araştırmaya göre sadece California’nın rüzgar potansiyeli 1.2 milyon ton CO 2 ve 15 milyon ton diğer kirleticileri azaltır, bu miktar aynı hava kalitesini sağlamak için 90 milyon ile 175 milyon ağaçlı bir ormana karşılık gelir. Dünya elektrik ihtiyacının 12% si rüzgardan sağlanabilir; Endüstri raporuna göre 2020 yılına kadar 11 milyar ton CO² azaltılabilir. Rüzgar enerjisi enerji geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Halen dünyada en hızlı büyüyen enerji sektörlerinden biridir. G8 ülkeleri seragazı gaz emisyonlarından korunmak için dünyada rüzgar gücü geliştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek zorundadır. Avrupa’daki kurulu rüzgar gücü yılda 50 milyon tondan fazla CO² sakınması yapmaktadır. 2030 yılına kadar küresel karbon emisyonunun 45% miktarı güç sektöründen kaynaklanacaktır. CO² Emisyonunun Azaltılması Kyoto Protokolü iklim değişikliğine göre, AB 2010 yılına kadar kendi seragazı gaz emisyonlarını 1990 seviyelerine göre % 8 azaltmayı taahhüt etmiştir. Bu gün AB kurulu rüzgar gücü her yıl 50 milyon tonun üzerinde CO² koruması sağlamaktadır. Eğer bugünkü büyüme sürerse, 2010 yılına kadar, rüzgar enerjisi yılda 109 milyon ton koruma sağlayacaktır, bu miktar Kyoto Protokolünde belirlenen miktardan % 30 daha fazladır. Rüzgar Enerjisi Tarihçesi İnsanlık medeniyet tarihinde rüzgar çok önemli bir rol oynamıştır. Rüzgarın ilk kullanılması 500 yıl önce Mısır’da kayıkların bir sahilden diğerine yüzdürülmesinde kullanılmıştır. İlk tam rüzgar değirmeni MÖ 200 yılında antik Babylon’da inşa edilmiş olmalıdır, bu değirmen bir eksene tutturulmuş pervaneler ile dönüş hareketi üreten bir makinedir. MS 10. yy’a kadar doğu İran ve Afganistan’da 16 feetlik rüzgar yakalama kanatları ve 30 feet yüksekliği olan rüzgar değirmenlerinde tahıl öğütüldüğü bilinmektedir. Batı dünyası rüzgar değirmenlerini çok daha sonraları keşfetmiştir. Bu konudaki ilk yazılı kayıtlar 12 yy’a aittir. Birkaç yüzyıl sonra rüzgar değirmenleri geliştirilerek ve uyarlanarak su pompalamada kullanıldı. Çok pervaneli yeldeğirmenleri 19. yy ikinci yarısında ABD’de icat edilmiştir. 1889 yılında ABD’de 77 tane rüzgardeğirmeni fabrikası vardı ve yüzyılın sonunda rüzgar değirmeni ihracatı ABD ekonomisi için en büyük ihracat kalemi olmuştu. Dizel motorlar icat edilene kadar, ABD’deki büyük demiryolları büyük çok-pervaneli yeldeğirmenlerine bağlı kalmıştır (buhar lokomotifleri için su pompalama, yeldeğirmeni ile yapılmıştır). 1930 ve 1940 lı yıllarda ABD de yüzbinlerce elektrik üreten rüzgar türbini imal edildi. Bunlarda yüksek hızda dönen ve elektrik generatörünü çalıştıran iki veya üç ince pervane vardı. Bu türbinler çiftliklere elektrik sağladılar, depolama pillerini doldurmada, radyo alıcılıranı çalıştırmada ve bir veya iki aydınlatma ampülünü çalıştırmada kullanıldılar. 1950 başlarında ulusal şebekelerin her eve ulaşacak kadar yaygınlaşması ve elektrik düzenleme yasalarının çıkarılması ile rüzgar türbini bir duraklama devresine girdi. 1973 OPEC petrol ambargosunu takiben enerji fiyatlarındaki artış ve geleneksel enerji kaynaklarının sınırlılığı rüzgar enerjisine olan ilgiyi tekrar artırmıştır. Teşvikler ve resmi araştırma çalışmaları sonucu bir çok yeni türbin tasarımı yapılmıştır. Bazı modeller çok büyüktür. 300 feet pervane çaplı bir büyük türbin 700 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Konutlarda, çiftliklerde kullanılmak üzere bir çok yeni küçük-ölçekli model geliştirilmiştir. 1970 li yıllarda ABD’de yaklaşık 50 tane yerli rüzgar türbin imalatçısı vardı. Rüzgar sistemleri için yeni bir pazar olarak “rüzgar tarlaları” 1980 başlarında başladı. 1978 yılında ABD’de çıkarılan yasa ile rüzgar enerjisine getirilen teşvik ile elektrik dağıtım şirketleri rüzgar enerjisinden üretilen elektriği almak zorundaydılar. Rüzgar Ölçümü Rüzgar da hava gibi genelde öngürelemez. Yerden yere ve zamandan zamana değişir. Görünmez olduğu için özel ölçüm aletleri kullanmaksızın ölçülemez. Rüzgar hızı etrafımızdaki ağaçlardan, binalardan, tepelerden ve vadilerden etkilenir. Rüzgar bir diffuse enerji kaynağı olarak başka bir yerde başka bir zamanda kullanılmak üzere biriktirilemez veya depolanamaz.
09.07.2008 tarihinde kabul edilen 5784 numaralı kanuna göre; Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 500 kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. 500kW ve 500kW altı kapasiteli rüzgar türbini kurulumlarında EPDK’dan lisans almaya gerek yoktur.