Yönetmelikler

PDFGenel Ve Bölgesel Teşvikler

PDFElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

PDFElektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği

PDF Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri – 9.1.2015

 

PDF Elektrik Tesisi Proje Yönetmeliği – 30.12 2014

 

PDF Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik – 2.10.2013

 

PDF Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik – 21.07.2011

 

PDF Lisanssız Elektrik Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları 10 Mart 2012

 

PDF Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği – 16.12.2009

 

PDF Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği – 26.11.2009

 

PDF Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği – 31.12.2010

 

PDF Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği – 29.12.2010

 

PDF Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği – 12.11.2008

 

PDF Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği – 15.08.2008

 

PDF Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin – 08.02.2011

 

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği – 17.04.2010

 

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar – 11.06.2009

 

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar – Kayıp Katsayıları Hesaplama Metadolojisi

 

PDF Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik – 04.04.2006

 

PDF Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmeliği – 12.11.2008

 

PDF Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik – 28.01.2003

 

PDF Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik – 28.11.2012

 

PDF Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik – 12.11.2008

 

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik – 07.01.2007

 

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Ekleri

 

PDF Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği – 13.05.2010

 

PDF Aydınlatma Yönetmeliği – 10.07.2009