Q.F.P.

Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizde, rüzgar hızı rejimi ve güneş radyasyon şiddeti, bölgelere hatta rüzgar türbinlerinde sahanın bulunduğu noktaya göre farklılık göstermektedir. Öncelikle, santral kurulumu yapmayı planladığınız arazi veya çatının bulunduğu noktanın, rüzgar ve güneş verimine bakılmalıdır. Bu doğrultuda, kurulabilecek alternatif elektrik üretim tesisi şartları ve nitelikleri belirlenmelidir. Belirlenen arazi üzerinde noktasal bazda tüm teknik ve finansal analiz çalışmaları yapılmalı ve karar verilmelidir.

Bu alanda yatırım yapmak istiyorsanız, fikir edinmeniz amacıyla sizler için ücretsiz bir şekilde, güncel mevzuatlar kapsamında, araziniz üzerinde teknik açıdan ön inceleme ve yatırımın tahmini geri dönüş analizleri (ROI) hazırlıyoruz. Bunun için, satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
Rüzgar türbinlerinin elektrik üretim değerleri, bulunduğu noktadaki rüzgâr rejimine ve türbinlerin sınıflarına göre değişmekle birlikte, ülkemizin özellikle Balıkesir İli, Çanakkale İli ve Trakya Bölgesi rüzgar bakımından en verimli noktalara sahiptir. Rüzgâr türbinlerinin bu bölgelerde ortalama kapasite faktörleri %25-%41 aralığında değişmektedir. Örneğin; Tekirdağ ilinde bulunan bir noktada rüzgâr türbini kurmak istiyorsunuz. Bu bölgenin, ortalama kapasite faktörü yerine göre değişmekle birlikte %30 mertebelerinde değerlendirilmektedir. 1 MW RES kurmak istediğiniz vakit, %30 kapasite faktörüne sahip bir noktada, bu türbin size yıllık 2.600.000 kWh/yıl elektrik üretebilecektir. Fakat aynı türbini, yine Tekirdağ İlinin rüzgâr verimi daha yüksek bir noktada kurduğunuz vakit, örneğin bu noktanın ortalama kapasite faktörü %37 olsun, aynı türbin bu noktada sizin için yıllık 3.240.000 kWh/yıl elektrik üretecektir. Bu alanda yatırım yapmadan önce proje için en doğru verileri görebilmek adına, noktasal bazlı fizibilite çalışması yapılmalı ve noktanın verimi anlaşılmalıdır.
Aşağıda görmekte olduğunuz harita Türkiye’nin 7 bölgesinde 100 metre yükseklikteki ortalama rüzgar hızı, rüzgar yoğunluğu ve kapasite faktörü dağılımı atlaslarıdır. Bu atlaslar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Rüzgar türbini kurulumu yapmak için ideal olan yerler, rüzgar hızı ve yoğunluklarına, ayrıca kapasite faktörü dağılımına göre haritada kırmızı, turuncu ve sarı renklerle gösterilen yerlerdir. Bu yerler arasında Trakya bölgesi, İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Çanakkale çevresi en ideal koşullara sahip olan alanlardır. Marmara Bölgesi REPA
Karadeniz Bölgesi REPA
İç Anadolu REPA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi REPA
Ege Bölgesi REPA
Doğu Anadolu Bölgesi REPA
Akdeniz Bölgesi REPA
Aşağıda görmekte olduğunuz harita Türkiye’nin güneş enerji potansiyel atlası görünmektedir. Bu atlas T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu atlasa göre GES kurulumu yapmak için ideal olan yerler haritada kırmızı, turuncu ve sarı renklerle gösterilen yerlerdir. Bu yerler arasında Akdeniz bölgesi, Antalya, Karaman, Konya, Van ve Hakkâri çevresi en ideal koşullara sahip olan alanlardır.
Rüzgar Türbinlerinin ürettiği elektrik, bulunan yerin rüzgar hızına ve de esme zaman aralığına bağlıdır. Aynı Rüzgar Türbini 5 m/sn, 6 m/sn ve 7 m/sn rüzgarlarda farklı elektrik üretimi yaparlar. Bu nedenle türbinlerin bulunduğu koordinatın rüzgar hızı verisi çok önemlidir. Şirketimiz, bulunduğunuz yerin rüzgar değerinin hesaplamasında, Ulusal Rüzgar Haritaları, REPA kullanarak yerin tahmini rüzgar değerini hesaplamaktadır. Buna göre tahmini ROI- Yatırımın Tahmini Geri Dönüş Analizi yaparak, herhangi bir ÜCRET TALEP ETMEDEN sizler ile paylaşmaktadır. Bu sadece yatırımla ilgili fikir vermesi açısından gereklidir. Yatırım kararı ve kredi için ise, noktasal olarak rüzgar değeri ve esme zaman aralığına bağlı olarak yıllık üretimin ÇOK DAHA NET hesaplaması ise Rüzgar Enerjisi Ön Fizibilite Raporu ile yapılmaktadır. İş birliği içerisinde olduğumuz Üniversite ve Enstitü tarafından, Nasa ve çevredeki meteroloji istasyonlarının dataları alınarak, yerinde yapılan gözlem ile rüzgar türbinin kurulacağı koordinat bazında, hesaplanan tüm rüzgar parametrelerine göre rüzgar türbinin yılda ne kadar elektrik üreteceği ve yatırımın geri dönüş hesapları yapılmaktadır. Bu rapor, yatırım tüm teknik ve finansal analizlerini içerdiğinden dolayı, kredi çalışmalarında da finans kuruluşlarına büyük kolaylık sağlamakla birlikte, finans kuruluşları tarafından kredi değerlendirme sürecinde talep edilmektedir. Mars olarak isteyen her müşterimiz için Rüzgar Enerjisi Ön Fizibilite Raporu hazırlamaktayız. Raporun ödemesi müşterimiz tarafından bize yapıldıktan 4-6 hafta sonra rapor hazırlanmaktadır. Türbin siparişi verilmesi halinde de rapor ücreti müşterimize GERİ İADE edilmektedir.
Rüzgar türbini veya güneş enerji sistemi kurarak elektrik ihtiyacınızı karşılamak için, işletmenizin olduğu alanda iyi rüzgar hızı veya güneş radyasyon değeri olmasına gerek yok! Artık farklı dağıtım bölgesi içinde rüzgar hızı veya güneş radyasyon değeri iyi olan bir yerde rüzgar gülü (türbini) veya güneş panelleri kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Rüzgar gülünden (türbininden) veya güneş panellerinden üretilen doğrudan elektrik şebekeye verilir. Dağıtım bölgesi içerisinde dağıtım kayıp oranları düşürüldükten sonra kalan net elektrik üretimini işletmenizle mahsuplaşabilirsiniz.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ile elektrik tüketimi olan kamu, gerçek veya tüzel kişiler, Lisans almadan ve şirket kurmadan elektrik üretim faaliyeti yapmaları sağlanmıştır. Elektrik aboneliği olan herkes tüketmiş oldukları elektriği üretebilirler. Yönetmelik tüzel kişiliklerin kendi elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik olmakla birlikte ihtiyaç fazlası enerjinin tamamın şebekeye verilerek dağıtım şirketi tarafından EN AZ 10 yıl boyunca satın alınmasını GARANTİ etmektedir. Fazla Elektriğin Satış Fiyatı ve Ödemesi Yönetmelikte ihtiyaç fazlası elektriğin şebekeye satılmasında uygulanacak fiyat YEK Kanununa ekli I sayılı cetvelde belirlenen fiyatlardan şebekeye satılmaktadır. Satışa söz konusu olacak elektrik miktarı, tüketiminizle sınırlandırılmıştır. Tüketim değeriniz kadar şebekeye satış yapabilirsiniz. Örneğin işletmenizin yıllık elektrik tüketimi 5.000.000 kWh/yıl diyelim. 10.000.000 kWh/yıl elektrik üreten bir tesis kurduğunuz vakit, 5.000.000 kWh kendi tüketiminiz olarak mahsuplaşır, 5.000.000 kWh şebekeye satarsınız. Bu değerin fazlası üretilmesi durumunda, bu fazla elektriği şebekeye bedelsiz verirsiniz. Bundan dolayı rüzgar veya güneş enerji santrali kurulumu yapmadan önce simülasyon çalışmaları yapılarak raporlanmalı ve yaklaşık elektrik üretim miktarları ön görülmelidir. Birim kWh satış bedeliniz, abone grubunuza göre belirlenir.
Rüzgar türbinin projesi hazırlanırken türbinin bir yıl içinde üreteceği elektrik miktarı çeşitli yöntemler ve yazılımlar aracılığıyla hesaplanır ve işletmeniz için en ideal rüzgar türbini seçilir. Güneş paneli seçiminde ise mevcut teknolojiler değerlendirilir, bu doğrultuda santral sahanızın şartları göz önünde bulundurulur. RES kurmak isteyen bir yatırımcı için, eğer yıllık elektrik tüketiminiz, rüzgar türbinin yıllık üreteceği elektrik üretiminden fazla ise elektrik faturalarınızda tasarrufa gitmiş olursunuz ve fatura tutarları düşmekle birlikte, sadece fazla tükettiğiniz elektrik kadar fatura ödemeye devam edersiniz. Mahsuplaşma aylık olarak hesaplanacaktır. Her ay sonunca üretim ve tüketim miktarlarınız karşılaştırılır. Rüzgar türbininden elde ettiğiniz olduğunuz elektrik, tüketiminizden fazla ise ay sonunda dağıtım şirketi hesabınıza ödeme yapacaktır. Elektrik tüketimi, üretimden fazla olduğu durumlarda elektrik faturası ödemeye devam eder, az işe size ödeme yapılır. Bu durumu aynı noktada RES kurulumu yapıldığı düşünülerek bazı örnekler ile kısaca özetlersek;

1. Abone Aylık tüketim 160.000 kWh olsun. Kurulacak RES 1000 kW. Tahmini durum şöyle olabilir; Tüketim 160.000 kWh - Üretim 210.000 kWh [Bu durumda fazla üretim olan 210.000 – 160.000=50.000 kWh için bir sonraki ay dağıtım şirketi tarafından aboneye ödeme yapılır.]

2. Abone. Aylık tüketim 160.000 kWh olsun. Alınan RES 500 kW olsun. Tahmini durum şöyle olabilir; Tüketim 160.000 kWh - Üretim 109.500 kWh [Bu durumda abone şebekeden 50.500 kWh elektrik alır ve sadece 50.500 kWh faturasını öder.]
Rüzgar türbini kurulumlarında, yatırım geri dönüş süresini etkileyen en önemli faktör türbin kurulumunun yapılacağı noktadaki rüzgar hızı ve rüzgar esme zaman aralığıdır. Bunun sebebi rüzgarın sahip olduğu enerjinin hesabında rüzgar hızının kübünün etkili olmasıdır. Bir diğer etken ise müşterinin kullanmakta olduğu tarifeye bağlı olarak kWh olarak elektrik tüketim maliyetidir. Yatırım geri dönüş süresi rüzgar hızıyla doğrudan alakalı olmakla birlikte genelde geri dönüş süresi, türbinin kurulacağı noktaya göre değişmekle birlikte, rüzgar rejimi bakımından verimli bölgelerde, finansman maliyeti hariç 3-3.5 yıl arasında değişmektedir. Yatırım geri dönüş hesabı yapılırken dikkate alınması gereken en önemli noktalar;
  • Elektrik birim kWh gerçek maliyeti
  • Elektrik ücretlerine her yıl yapılan zamlar. (Elektrik birim fiyatına son 4 yılda yapılan kümülatif zam oranı %274 Kaynak: EPDK)
  • Amortismandan elde edilecek vergi avantajı (Yaklaşık %20)
  • Finansman maliyeti
MARS ENERJİ olarak bunun hesaplanmasını her müşterimizi için ücretsiz olarak yapmaktayız. Bize elektrik fatura örneklerinizi ve bulunduğunuz noktanın koordinat bilgilerini göndermeniz halinde, mühendislerimiz sizin için bu çalışmayı ÜCRETSİZ yaparak göndereceklerdir.
İşletmenizin yıllık toplam elektrik tutarını elektrik faturalarınızdan okuyabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz; 1. Günlük Ortalama Tüketim (kWh) tutarını fatura kesim tarihleri arasındaki gün sayısıyla çarpmak. 2. Elektrik faturanızda yer alan gündüz, puant ve gece zaman dilimleri için hesaplanan üç Tüketim (kWh) tutarının toplanması ile bulunabilmektedir. 3. Önerimiz 12 aylık faturaların toplamını almaktır. Böylelikle aylık tüketim farklarını da dikkate almış ve daha doğru hesaplama yapılmış olur. Mars Enerji olarak bize elektrik faturanızı E-Posta veya Faks ile gönderdiğinizde sizin için bu hesaplamayı yaparak tarafınıza bildirebiliriz.
Elektrik aboneliği olan herkes (gerçek veya tüzel kişi) Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu yönetmelikte, gerçek veya tüzel kişilerin, herhangi bir lisans almadan kendi tüketmiş oldukları elektriği karşılamaları adına elektrik üretim tesisi kurabilmelerinin önü açılmıştır. Ayrıca, tüketim fazlası elektriği de şebekeye satma fırsatı getirilmiştir.
Radyasyon; enerjinin dalgalar veya parçacıklar halinde yayımı olarak tanımlanmaktadır. Güneşin yaydığı radyasyonunun 3 farklı çeşidi vardır. Bunlardan ilki direkt radyasyondur, adından da anlaşılacağı gibi atmosferi aşıp direkt yeryüzüne yayılan ışınımlardır. Bir diğer türü olan difüz radyasyon ise; gökyüzünden geçerken bulut ve hava parçacığı gibi moleküllere çarpıp yayılarak yeryüzüne ulaşan ışınımlar olarak tanımlanır. Son olarak atmosferden geçemeyen ve uzaya geri yansıtılan ışınımlara ise yansıyan radyasyon denir. Yıllık radyasyon değeri ise direkt radyasyon ile difüz radyasyonun toplamının kWh değeri olarak düşünülebilir. Bu enerji güneş panelleri içerisindeki yarı iletken yapılar ile belli bir yüzde kayıpla elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Dolayısıyla yıllık üretilen enerji miktarını etkileyen iki önemli parametre yıllık radyasyon değeri ve panel verimidir. Bu sebeple güneş tarlalarının konumlandırılmasında ve boyutlandırılmasında yıllık radyasyon değeri büyük önem taşımaktadır.
Bu sorunun yanıtı yapılacak ön fizibilite çalışmasından sonra belirlenmektedir. Faturanızda bulunan aylık KWh tüketim miktarlarına göre, yıllık toplam kWh tüketiminiz bulunup, bu değere göre türbin seçimi yapılmalıdır. Mevzuatlarda dikkate alındığı vakit mevcut türbin teknolojilerinden hangisi size uygun diye çok kısaca özetlemek gerekirse; Eğer Yıllık Elektrik Tüketiminiz;
  • 1.000.000 – 1.500.000 kWh ise 0,5 MW RES,
  • 2.200.000 – 3.000.000 kWh ise 1,0 MW RES,
  • 4.000.000 – 6.000.000 kWh ise 2,0 MW RESi
olarak düşünebilirsiniz. Tüketimlerinizin daha yüksek olması dahilinde, daha yüksek güce sahip türbin alternatifleri değerlendirilmelidir. Bazı müşterilerimiz, benim işletmemde 500 kW trafom var, 500 kW Rüzgar Türbini mi almalıyım diye sormaktadır. İşletmenizdeki trafo veya güç toplamınız türbin seçiminde yeterli değildir. Bakılması gereken sizin kWh olarak yıllık elektrik tüketiminizdir. Bu konuda teknik destek alabilmek için proje departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
Rüzgar türbinleri gelişen teknoloji nedeni ile işletme ve bakım maliyetleri oldukça düşüktür. Yıllık servis ve işletme maliyetleri ilk yatırım maliyetlerinin ortalama %1’ne denk gelmektedir. • Bu ürünler 20-25 yıl boyunca en zorlu doğa koşullarında çalışacağı varsayılarak dizayn edilmektedirler. Bu nedenle servis ihtiyaçları yok denecek kadar azdır. • Rüzgar Türbinlerinde kullanılan dişli kutusuz (direct-drive ) teknolojisi, mekanik parçalarda aşınmanın minimum seviyelerde olduğu bir dizayna sahiptir. Bu nedenle çok uzun yıllar boyunca servis ihtiyacı olmadan çalışabilmektedir. • Mars Enerji olarak sizlere önerdiğimiz tüm ürünlerimizde GSM modüller vasıtası ile Rüzgar Türbinlerini internet üzerinden teknik açıdan sürekli olarak izleyebilmekteyiz. Müşterimizde o andaki rüzgar değeri nedir ve üretilen elektriği kWh olarak anlık izleyebilmektedir. • Rüzgar Türbinlerinin sektörel arıza ortalaması % 0,0003 mertebesindedir.
Rüzgar türbinlerindeki gürültü iki farklı nedenle ortaya çıkmaktadır. Bunların ilki vites kutusu, fan, dişli gibi sistem kaynaklı mekanik gürültü, ikincisi ise rüzgar-kanat etkileşmini nedeniyle oluşan aerodinamik gürültüdür. Günümüzde, mekanik kaynaklı gürültü büyük ölçüde önlenmiştir. Bu nedenle şu anda üzerinde ağırlıkla geliştirilme çalışmaları yapılan kısım aerodinamik gürültüdür. Aerodinamik gürültü, motor kanatlarındaki ‘şıst ‘ sesi, esas olarak, kanatların en ucu ve gerisinden yükselir. Dönme hızı ne kadar yüksekse o kadar gürültülü olan aerodinamik gürültü, motor kanatlarının daha iyi dizaynına bağlı olarak son on yılda büyük ölçüde azaltılmıştır. Özellikle direc drive tekniği ile üretilen rüzgar türbinlerinde vites kutusu olmadığı için, toplam üretilen ses 65 db’e kadar düşmüştür. Bu ses de normal ortam gürültüsü kadardır. Bundan 10-15 yıl önce üretilen Rüzgar Türbinlere oranla son yıllarda üretilen yeni teknolojiye sahip rüzgar türbinleri oldukça sessizdir.
Rüzgar türbinlerinin ortalama çalışma süreleri 20-25 yıldır. Bunun yanı sıra türbinler ömürlerini tamamladıktan sonra önemli mekanik parçalarında yenileme yapılarak türbinin kullanımına devam edilebileceği gibi gelişen teknolojik yenilikler dikkate alınarak bir üst model ile de değiştirilmesi de mümkündür.
Rüzgar türbinlerinin 24 ay süre ile her türlü işçilik ve imalat hatalarına karşı garanti altındadır. Bu sürenin sonunda da isterseniz Sigorta yaptırabilirsiniz. Rüzgar Türbinleri pek çok sigorta şirketi tarafından her türlü hasara karşı sigortalanmaktadır.
Rüzgar türbini sahaya geldikten sonra, hava şartlarına göre değişmekle birlikte, ortalama 1 ay içerisinde kurulum ve devreye alma işlemleri tamamlanmaktadır.