ANA SAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLER KONFERANSLAR S.S.S. İLETİŞİM BLOG
facebook   twitter   LinkedIn
English
KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET!
 
GÜNEŞ / PV RÜZGAR PROJELERİMİZ FİNANSMAN DESTEĞİ KURULUM MEVZUAT
  Mevzuat
  Kanunlar
  Yönetmelikler
  Tebliğler
 
Kanunlar
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
5836 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşme Yönelik Kyoto Protkolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4501 Sayılı Kamu Hizmetleri ile ilgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile elektrik enerjisi üretim tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik
     
     
Copyright © 2015 MarsEnerji.com