Rüzgar Enerjisi Sistemleri

Günümüz Türkiye’sinde her geçen gün artan enerji ihtiyacının giderek tükenmekte olan ve çevreye zararlı olan fosil yakıtlardan değil de tamamen doğal, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak karşılanması esasında en büyük pay sahibi olan Rüzgar enerji santrallerinin sayısı giderek artmaktadır. Günümüz piyasa koşullarında büyük şirketlerin yöneticilerinin gelecek için en büyük kaygısı ihtiyaçları olan elektriği temin edememektir. Bu durum, firmaları hem gelecekteki enerji eksikliği kaygısını gidermek hem de mevcut durumdaki elektrik faturalarında ciddi bir tasarruf sağlamak için enerji yatırımı yapmaya itmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki ilk lisanssız 1 MW üstü Öz Tüketim (2,35MW) RES projesini gerçekleştiren firma olarak yatırımcılarımıza hem kendi elektriklerini üretmelerini, hem de üretilen elektrik fazlasını devlete satarak kazanç elde etmelerini sağlıyoruz.

› Arazi analizi
Yatırımcının arazisinin bulunduğu bölgenin rüzgar değerlerine göre en uygun sınıftaki türbinin belirlenmesi.

› Fizibilitenin yapılması
Projenin tüm teknik ve finansal analizlerinin yapıldığı Öz Fizibilite Raporunun hazırlanması

› Resmi izin ve onayların alınması
Resmi kurum ve kuruluşlar ile izin ve onay sürecinin yürütülmesi

› Yerel Elektrik Dağıtım Şirketine başvuru yapılması
Proje yapılmasının planlandığı bölgedeki yerel elektrik dağıtım şirketi ile başvuru sürecinin yürütülmesi

› RAPSİM Süreci
Rapsim süreç dosyasının hazırlanması ve Tübitak, Genel Kurmay, Mit ve Enerji Bakanlığından gerekli izinlerin alınması.

› TEDAŞ Proje Onayının alınması
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Onay ve izin süreçlerine başlanması; istenen standartlara uygun teknik projelerin hazırlanması

› İnşaata başlayacak duruma getirilmesi
Sahanın inşaat ve kurulum aşaması için uygun şartlara getirilmesi

› EPC, Anahtar teslimi kurulum
Ürün tedariki, lojistik & depolama hizmeti, inşaat ve tüm kurulum aşamalarının tamamlanması ve tamamen test edilerek kullanıma hazır olarak yatırımcıya sunulması

› Monitoring - İzleme
İşletme periyodunda şebeke kalitesinin ölçülmesi, olası hata ve aksaklıkların raporlanması ve çözüm takibi hizmetlerinin verilmesi


Misyon

Yeşil Enerjiyi önce üretimde sonra evlerde kullanılmasını sağlayıp, yaygınlaştırarak ülkemizdeki karbon salınımını azaltmak


Ülkemizdeki 7 farklı bölgede üretim tesisleri kurarak istihdam sağlayip yeni teknolojilerek üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak

Yönetim Ağımız

world-map

Proje ve Danışmanlık ofislerimiz Avrupa & Orta Doğu lokasyonlarında faaliyet göstermektedir.

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout